ตารางอบรม 2567

  1. สามารถติดต่อเพื่อจองสิทธิ์การอบรมได้ที่เบอร์
    095 953 8590

  2. สามารถติดต่อผ่าน LINE @arraybizgroup

  3. ดาวน์โหลดตารางอบรม

อบรมฐานข้อมูลทุกระบบ

เหมาะกับผู้เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม แนะนำการกำหนดค่าพื้นฐานต่างๆ เพื่อผู้ใช้งานได้มีความเข้าใจในโครงสร้างฐานข้อมูลของโปรแกรม

ตรวจสอบวันที่เปิดอบรม

อบรมฐานข้อมูลทุกระบบ

กลับ

อบรมยอดยกมาทุกระบบ

สำหรับผู้ใช้งานที่มีข้อมูลยอดยกมาต้องบันทึกเข้าในระบบโปรแกรม เช่น ลูกค้าที่มีการโอนฐานข้อมูล ลูกค้าซื้อโปรแกรมใหม่ เพื่อให้ทำงานต่อจากเดิมได้เลย

ตรวจสอบวันที่เปิดอบรม

อบรมยอดยกมาทุกระบบ

วันที่เปิดอบรม

กลับ

อบรมซื้อ / จ่ายชำระ
(Bank , WHT)

แนะนำการบันทึกข้อมูลซื้อทั้งระบบ ตั้งแต่การขอซื้อ จนถึงรับสินค้าเข้า ตลอดจนตัดจ่ายชำระ ได้เห็นการ link ข้อมูลไปที่ระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงาน

ตรวจสอบวันที่เปิดอบรม

อบรมซื้อ / จ่ายชำระ
(Bank , WHT)

วันที่เปิดอบรม

กลับ

อบรมขาย / รับชำระ
(Bank , WHT)

แนะนำการบันทึกกระบวนการขายทั้งระบบ ตลอดจนรับชำระ รองรับการรับชำระบางส่วนด้วย ได้เห็นการ link ข้อมูลไปที่ระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงาน

ตรวจสอบวันที่เปิดอบรม

อบรมขาย / รับชำระ (Bank , WHT)

วันที่เปิดอบรม

กลับ

อบรมสต็อค

(เมนูบันทึกทั้งหมด, การทำชุดสินค้า)

แนะนำการบันทึกโอนสินค้า กาารเบิกวัตถุดิบ การปรับยอดสต็อค รวมถึงการตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ดูการเคลื่อนไหวของสินค้า ดูยอดสต๊อคคงเหลือ เพื่อควบคุมสต็อคสินค้า

ตรวจสอบวันที่เปิดอบรม

อบรมสต็อค (เมนูบันทึกทั้งหมด , การทำชุดสินค้า)

วันที่เปิดอบรม

กลับ

อบรม Business Intelligence

สำหรับผู้ที่สนใจเขียนรายงานเพิ่มเติมระบบ ซื้อ ขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้า มีความเข้าใจโปรแกรม และมีพื้นฐานการใช้ excel

ตรวจสอบวันที่เปิดอบรม

อบรม Business Intelligence

วันที่เปิดอบรม

กลับ

อบรมความสามารถใหม่

แนะนำความสามารถเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น เหมาะกับบริษัทที่สนใจปรับ version หรือปรับ version เป็นรุ่น Hybrid cloud แล้ว

ตรวจสอบวันที่เปิดอบรม

อบรมความสามารถใหม่

วันที่เปิดอบรม

กลับ

อบรมปิดบัญชี

การบันทึกข้อมูลระบบบัญชี ภาษี สินทรัพย์ งบประมาณ การปิดบัญชีด้วยโปรแกรม

ตรวจสอบวันที่เปิดอบรม

อบรมปิดบัญชี

วันที่เปิดอบรม

กลับ

อบรมออกแบบฟอร์ม

การออกแบบฟอร์มใบกำกับภาษี แบบฟอร์มเปล่า และ ฟอร์มจากโรงพิมพ์ การเปลี่ยนรูปแบบขนาดตัวอักษร สี วางรูปภาพ ปรับขนาดฟอร์ม การทำสำเนา เพื่อความรวดเร็วในการออกแบบ

ตรวจสอบวันที่เปิดอบรม

อบรมออกแบบฟอร์ม

วันที่เปิดอบรม

กลับ

อบรมออกแบบฟอร์มงบ

สำหรับผู้ที่สนใจออกแบบรายงานงบเพิ่มเติม เช่น ดูงบกำไรขาดทุน เปรียบเทียบรายเดือน รายปี ผู้ใช้งานควรมีความเข้าใจเรื่องบัญชี

ตรวจสอบวันที่เปิดอบรม

อบรมออกแบบฟอร์มงบ

วันที่เปิดอบรม

กลับ